ÌÓÊÌæ ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÇ ÎÇäå  

فیلسوفان و عارفان استان همدان

از ویکی اطلس فرهنگی ایران

پرش به: ناوبری, جستجو

ابوالحسين بن جهضم

ابوالحسين على از عرفاى مشهور در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجرى مى‏زيسته است. اجداد او همدانى بوده‏اند. او در مكه سكونت گزيد و از استادانى چون كوكبى و شيخ جعفرى خلدى بهره برده است. كتاب بهجة الاسرار از آثار اوست.

عين القضات

عبدالله بن على ميانجى همدانى ملقب به عين القضات از عرفاى نامدار و از نوابغ مشهور روزگار بود. وى در سال 492 ه .ق در همدان متولد شد. او علوم مقدماتى را فرا گرفت و به درجه افتاء و منصب قضا همدان رسيد. چندى در درس عمر خيام و شيخ محمد حمويه شركت كرد و در كلام و حكمت و عرفان و ادب پارسى و عربى به درجات عالى رسيد. از اين هنگام در طريق وصول و عالم كشف و شهود قدم نهاد و از آثار امام محمد غزالى استفاده نمود و از محضر شيخ احمد غزالى طوسى نيز كسب فيض كرد و مراحل تصوف را طى نمود.

سرانجام بر اثر توطئه مخالفين، وى را به كفر و الحاد متهم نمودند و گروهى از فقها هم به مباح بودن خون وى فتوا دادند. در سال 525 ه .ق در سن سى و سه او را بدار آويختند و جسدش را در بورياى پيچيده و آتش زدند.

برخى از آثار وى عبارتند از: رساله لوايح، تمهيدات، مكاتيب، رساله جمالى.

خواجه يوسف همدانى

وى در سال 440 يا 441 ه .ق در بوزنجرد يكى از روستاهاى همدان به دنيا آمد. علوم مقدماتى را در همدان آموخت. سپس به بغداد رفت و از علما و فضلاى زمان از جمله ابو اسحاق شيرازى استفاده نمود. او سپس به شهرهاى مختلف سفر كرده و از محضر علما استفاده نموده است.

او سرانجام در سال 535 ه .ق در راه مرو از دنيا رفت و جنازه‏اش در مرو به خاك سپرده شد.

وى داراى تأليفاتى از جمله: منازل السائرين و منازل السالكين و رتبة الحيات است. خواجه يوسف عارفى كامل بود و در علوم دينى مقامى بلند داشت.

حسن بن احمد موسى آبادى

ابو على حسن موسى آبادى از صوفيان و مشايخ بزرگ همدان در سال 462 ه .ق به دنيا آمد و در سال 553 ه .ق در همدان از دنيا رفت.

مير سيد على (على ثانى)

مير سيد على بن شهاب الدين محمد همدانى ملقب به على ثانى و معروف به امير كبير در سال 713 ه .ق متولد شد. وى از دوازده سالگى به طريق عرفان و سير و سلوك قدم نهاد و مريد شيخ شرف الدين محمود ابن عبدالله مزدقانى شد. به امر استادش مدت 21 سال به گردش در آفاق پرداخت. در اثناى سفر به صحبت هزار و چهارصد تن از اوليا رسيد. وى در سال 781 ه .ق با عده‏اى از مريدان خود به كشمير رفت و در آنجا خلقى را مريد خود ساخت.

وى سرانجام در سال 786 ه .ق در ماوراء النهر درگذشت و در تاجيكستان به خاك سپرده شد.

برخى از آثار او عبارتند از: ذخيرة الملوك يا ذخائر الملوك، اسرار النقطه، شرح اسماء الحسنى، شرح فصوص الحكم، شرح قصيده خمويه فارضيه، اختيارات المنطق در تصوف و ... .

عبدالصمد همدانى

عبدالصمد همدانى در همدان متولد شد و تحصيلات خود را در علوم دينى و ادب و عرفان و حكمت در ايران و عتبات گذرانيد و به درجه عالى اجتهاد رسيده است. وى از شاگردان آقا باقر بهبهانى، سيد على طباطبايى، سيد بحر العلوم و سيد على صاحب رياض است.

او چهل سال مجاور عتبات عاليات بود سرانجام به نور على شاه دست ارادت داد و به تزكيه و تصفيه پرداخت و كتابى تحت عنوان بحرالمعارف در اين عرفان نگاشت. وى همچنين اديبى گرانمايه بوده و كتاب لغتى نيمه تمام از او باقى است و شعر نيز مى‏گفته و در شعر صمد تخلص مى‏نموده است.

سرانجام در سال 1216 ه .ق در كربلا به دست وهابيان به شهادت رسيد. از شاگردان وى مى‏توان از ميرزا عباس ايروانى نام برد.

مجذوب على شاه

حاج محمد جعفر مجذوب قراگوزلو از مردم كبودرآهنگ همدان، تا سن هفده سالگى را در همدان گذراند و علوم مقدماتى و ادبيات و منطق را در آنجا فرا گرفت. سپس به مدت پنج سال در اصفهان به تحصيل حكمت و علوم عقلى پرداخت. آنگاه به كاشان رفت و در طريق عرفان گام نهاد و پس از سير و سلوك و طى راه حقيقت به ارشاد و هدايت خلق پرداخت و از عرفاى مشهور زمان گرديد. از اساتيد وى مى‏توان به سيد ابراهيم رضوى، محمد مهدى نراقى، نور على شاه و ميرزا ابوالقاسم قمى اشاره كرد.

برخى از آثار او عبارتند از: شرح دعاى اللهم نوّر ظاهرى بطاعتك، كتاب مرآة الحق، مراحل السالكين، نهاية المقصد فى كفاية المقصد.

قبر او در كربلاى معلى مى‏باشد.

كوثر همدانى

حاج محمدرضا همدانى معروف به كوثر على شاه از عرفا و فضلاى زمان خود بود و مدتى در همدان زيست. او علوم عقلى و نقلى را نزد بزرگان و مشايخ زمان خود آموخت و از محضر حسينعلى شاه استفاده نمود. مدتى نيز با مجذوب على شاه مصاحب بود. اما خانه او را در همدان به آتش كشيدند و او مجبور به ترك همدان شد و به تبريز نزد عباس ميرزا (نايب السطنة) رفت. سپس همراه او به كرمان رفت و در سال 1247 ه .ق در كرمان درگذشت و در فلكه مشتاقيه كرمان مدفون گرديد.

برخى از آثار او عبارتند از: درّالنظم (تفسير قرآن كريم به زبان فارسى منظوم شد)، مفتاح النبوه فى اثبات النبوه الخاصه، ارشاد المضلّين فى نبوت خاتم النبيين (رساله‏اى در رد ادعاهاى هانرى پادرى مبلغ مسيحى).

ملا حسينقلى همدانى

ملا حسينقلى همدانى از بزرگان عرفان و فقه در سال 1239 ه .ق در قريه شوند از توابع همدان به دنيا آمد.

پس از طى دوران كودكى براى تحصيل به تهران رفت. پس از فرا گرفتن مقدمات به سبزوار رفت و از حوزه درس ملا هادى سبزوارى بهره برد. سپس به نجف اشرف رفت و در آنجا شاگردى شيخ مرتضى انصارى و حاج سيد على شوشترى را نمود. وى در علم اخلاق يگانه زمان بود و در قرون اخير مانندى نداشت و بسيارى از بزرگان عرفان در مكتب او به سلوك پرداخته و به مقامات والا رسيده‏اند.

برخى از شاگردان وى عبارتند از: آيت الله سيد احمد كربلايى، آيت الله سيد آقا دولت آبادى، آيت الله شيخ محمد باقر بهارى، آيت الله سيد محمود طالقانى، آيت الله سيد حسن صدر و شيخ محمد بهارى. سرانجام در سال 1311 ه .ق در كربلا از دنيا رفت و در همانجا به خاك سپرده شد.

شيخ محمد بهارى

شيخ محمد بهارى همدانى فرزند ميرزا محمد از بزرگان علما و عرفاى اماميه در سال 1265 ه .ق در بهار همدان تولد يافت. تحصيلات مقدماتى را در همانجا نزد ملا عباس على بهارى گذراند و براى تكميل تحصيلات به همدان و سپس به بروجرد و بالاخره به نجف رفت و به درجه اجتهاد نائل آمد.

وى كه از جوانى اهل تهجد و رياضات شرعى بود، در نجف به حلقه مريدان آخوند ملا حسينقلى همدانى پيوست و تا زمان وفات آن مربى بزرگ (1311 ه .ق) در خدمتش بود. او چنان جاذبه‏اى داشت كه نوشته‏اند: «فى‏المثل اگر شتربانى ده قدم با او راه مى‏رفت فداييش مى‏شد».

شيخ محمد بهارى اواخر عمر مريض شد و براى تغيير آب و هوا و معالجه به ايران آمد و سرانجام به زادگاهش بهار بازگشت و در سال 1325 ه .ق در آنجا در گذشت. مدفنش در بهار همدان همواره زيارتگاه مشتاقان بوده است.

از آثار بجاى مانده از او مى‏توان از تذكره‏المتقين نام برد.

آيت الله شيخ محمد جواد انصارى همدانى

وى در سال 1320 ه .ق در شهر همدان متولد شد. مقدمات صرف و نحو و فقه و اصول را در همدان به اتمام رسانيد و سپس عازم قم شد و در محضر آيت الله شيخ عبدالكريم حايرى يزدى به تحصيل پرداخت و در سن 38 سالگى به درجه اجتهاد نايل آمد. در اين زمان با عارف بزرگى آشنا شده و مراحل سير و سلوك را در خدمت چند تن از اساتيد عرفان و سلوك طى نمود و به مراحل عالى عرفان رسيد، تا آنجا كه حضرت امام خمينى از او به عنوان عارف كامل ياد مى‏كند. وى در شهرهاى مختلف ايران شاگردان بسيارى را تربيت نمود. از او اشعار عارفانه بسيارى به جاى مانده است.

وى در ارديبهشت ماه 1338 ه .ق در همدان وفات يافت و در قبرستان على بن جعفر واقع در قم به خاك سپرده شد.منابع